Σεγερς - Χουλίδης Ο.Ε.

Υλοποιήθηκε με επιτυχία η παράδοση έργου μηχανογράφησης στην εταιρία Σέγερς Χουλίδης Ο.Ε.  χρησιμοποιώντας το ERP Galaxy Commercial Advanced

Τα module που παραδώθηκαν είναι :

  • Εμπορική Διαχείρηση
  • Οικονομική Διαχείρηση
  • Customizer Level 1
  • Customizer Level 2
  • Reporting Tools
  • Ομάδες Χαρακτηριστικών