Μανιός & Σια ΟΕ

Υλοποιήθηκε με επιτυχία η παράδοση της Πρώτης φάσης του έργου μηχανογράφησης στην εταιρία Μανιός Ιωάννης & ΣΙΑ Ο.Ε. χρησιμοποιώντας το ERP Galaxy Commercial Advanced

Η επιχείρηση είναι εξιδεικευμένη στην εξαγωγή και εισαγωγή νωπών αλιευμάτων και στην Αντιπροσώπευση Αλιευτικών Σκαφών και στην τροφοδοσία μεγάλων Αλυσίδων Λιανικής.

Το Galaxy Commercial Advanced μπορεί και διαχειρίζεται και καλύπτει όλες τις ανάγκες του ιδιαίτερα απαιτητικού κλάδου της Εμπορίας Αλιευμάτων και Αντιπροσώπευσης Ιχθυοπαραγωγών αλλά και την διαδικασία της παρακολούθησης και τήρησης των αυστηρών προδιαγραφών που θέτουν οι Αλυσίδες Λιανικής.

Τα module που παραδώθηκαν είναι :

  • Εμπορική Διαχείρηση
  • Οικονομική Διαχείρηση
  • Διαχείρηση Παρτίδων
  • Customizer Level 1
  • Reporting Tools